top of page

יעוצים אישיים  

ייעוצים עסקיים ואישיים במגוון תחומים לבעלות עסקים בעת משבר 2020- 2021
  

 

חבילת  Zoom-In לעסק

חבילת חמסה- 5 ייעוצים בחינם

יוני-אוגוסט -הסתיימה

ספטמבר-דצמבר 

ייעוצים אישיים חינם עברית סופי .jpg

100 חבילות ייעוץ

 


 לבעלות עסקים בוגרות
תכניות עסק משלך ברחבי הארץ


חמסה
 

פרסום לייעוצים אישיים הגל השני (1).jpg

100 חבילות ייעוץ
Zoom-In לעסק

 


 לבעלות עסקים בוגרות
תכניות עסק משלך ברחבי הארץ

bottom of page