top of page

 
ייעוצים עסקיים ואישיים במגוון תחומים לבעלות עסקים
חבילת 5 שעות ייעוץ לכל בעלת עסק 
החל באוקטובר 2022

חבילת  Zoom-In לעסק

bottom of page