"הרצאות עד הבית"  

סדרת ההרצאות לבעלות עסקים בעת משבר 
מאי- יולי 2020

לוח הרצאות חודש מאי

לוח הרצאות חודשים יוני-יולי

קשר עם העמותה

העמותה להעצמה כלכלית לנשים
דרך יפו 119, ת.ד. 9148, חיפה 31091

טל' 04-8520027, פקס 04-8524941
eew@womensown.org.il

תרמו באמצעות

עיגול לטובה