top of page
העמותה להעצמה כלכלית לנשים
בוגרות התוכנית עסק משלך

חזון העמותה

להביא לידי שינוי חברתי וכלכלי במעמד הנשים בארץ באמצעות מתן סיוע לנשים להגיע לעצמאות כלכלית, על ידי פיתוח עסקים זעירים. העמותה תקדם שינויי חקיקה, הרחבת מדיניות ציבורית תומכת ופיתוח מודלים מגוונים כמענה למגוון אוכלוסיות נשים, כל זאת מתוך גישה פמיניסטית ומתן עדיפות לנשים מקבוצות פגיעות בחברה הישראלית.

לוגו עמותת עיגול לטובה

צרו קשר 

פנייתך התקבלה, צוות העמותה יחזור אלייך

דו"חות הערכה 

לשנים קודמות

מחקר 'עסק משלך' - דצמבר 2012

להלן מספר נתונים מרכזיים של מחקר ההערכה של העמותה שהסתיים בדצמבר 2012.
המחקר כולל נתונים שנאספו ממשתתפות תכנית ההכשרה העסקית של העמותה, 'עסק משלך' בשנים 2005-6.

הנתונים נאספו ב-4 נקודות זמן - בכניסה לתכנית, שנה, שלש שנים וחמש שנים מתום החלק הראשון של הקורס.
הנתונים נאספו מ-530 נשים שהשתתפו ב-23 קבוצות של 'עסק משלך', באמצעות סקרים טלפוניים.

שיעור ההשרדות של העסקים

79% מהעסקים עדיין פעלו שלוש שנים מסיום התכנית.
63% מהעסקים המשתתפים עדיין פעלו בתום חמש שנים מסיום התכנית.

 

ההכנסה הממוצעת מהעסק

בתחילת התכנית הניב כל עסק 1992 ש"ח בממוצע.
לאחר שנה, עלתה ההכנסה הממוצעת של העסקים המשתתפים ל-3531 ש"ח בממוצע.
חמש שנים מסיום התכנית, הניבו העסקים המשתתפים 5654 ש"ח בממוצע.

ההכנסה הממוצעת למשק בית

ההכנסה הממוצעת במשקי בית בהם האשה המשיכה להפעיל את העסק

בתחילת התכנית, עמדה ההכנסה הממוצעת למשק בית על 4873 ש"ח (5052 ש"ח).
שנה לאחר סיום התכנית, עלתה ההכנסה הממוצעת ל-6426 ש"ח (7901 ש"ח).
שלוש שנים מסיום התכנית עמדה ההכנסה הממוצעת לבית על 6583 ש"ח (8848 ש"ח).
חמש שנים מתום התכניתעמדה ההכנסה הממוצעת לבית על 7077 ש"ח (8439 ש"ח).

שיעור המשתתפות החיות מתחת לקו העוני

בתחילת התכנית, 81% מהמשתתפות נמצאו מתחת לקו העוני. 
בתום שנה, שיעור המשתתפות בתכנית שחיו מתחת לקו העוני עמד על 66%. 
בתום שלוש שנים, 60% מהמשתתפות חיו מתחת לקו העוני.
חמש שנים מסיום התכנית, 51% מהמשתתפות עדיין חיות מתחת לקו העוני. 

שיעור העסקים הרשומים

23% מהעסקים המשתתפים היו רשומים בתחילת התכנית.
בתום שנה, 30% מהעסקים המשתתפים היו רשומים.
שלוש שנים מסיום התכנית - מהעסקים 36.4% היו רשומים. 
חמש שנים מסיום התכנית 31% מהעסקים היו רשומים.

מחקר 'עסק משלך' - מאי 2010

 

בוגרות התוכנית 'עסק משלך'. מחקר אורך בארבע נקודות זמן(פתיחה, שנה, שלוש וחמש שנים אחרי סיום התכנית) דו"ח מסכם לנתונים שנאספו עד דצמבר 2009

 

להלן, מספר נתונים שנלקחו מהדו"ח המלא:


פעילות עסקית למשתתפות 'עסק משלך' בשלושת מועדי המעקב

% עסקים פעילים

בעלת עסק בפתיחת תוכנית 'עסק משלך': 18.8%
בעלת עסק שנה לאחר סיום התוכנית: 36%
בעלת עסק 3 שנים אחרי סיום התכנית: 34%
בעלת עסק 5 שנים אחרי סיום התכנית: 33%


ממוצע הכנסה ורווח חודשיים מהעסק /הכנסה חודשית/ רווח חודשי

בעלת עסק בפתיחת תוכנית 'עסק משלך' - 3,903 ש"ח / 3,016 ש"ח
בעלת עסק שנה לאחר סיומה - ​4,657 ש"ח/ 2,691 ש"ח
בעלת עסק 3 שנים אחרי סיומה - 6,610 ש"ח / 3,641 ש"ח
בעלת עסק 5 שנים אחרי סיומה - 6,982 ש"ח/ 3,576 ש"ח


התמדה / 'השרדות' עסקית
% עסקים פעילים

3 שנים אחרי סיום התכנית - 76%
5 שנים אחרי סיום התכנית - 72%


רישום העסק
% עסקים פעילים

שנה אחרי סיום התוכנית - 68%
3 שנים אחרי סיום התכנית - 73%
5 שנים אחרי סיום התכנית - 84%


השתתפות נשים בהכנסת משק הבית
% הנשים

בפתיחת תוכנית 'עסק משלך' - 43%
שנה אחרי סיום התכנית - 74%
3 שנים אחרי סיום התכנית - 78%
5 שנים אחרי סיום התכנית - 85%


שינוי כללי בחייהן של הנשים: כ- 2/3 מהנשים מדווחות על שינוי חיובי בחייהן בשלושת המועדים. ישנה שכיחות יחסית גבוהה יותר לנשים שמדווחות שבחייהן חל שינוי לטובה מקרב אלה שפתחו עסק בהשוואה לאלה שלא פתחו עסק או שהן בעלות עסק משפחתי; לעומת זאת, מקרב הנשים שלא פתחו עסק ישנה שכיחות גבוהה למדווחות על כך שבחייהן לא חל שינוי או חלה הרעה.

תוכנית העמותה להעצמה כלכלית עסק משלך

תוכניות המשך

תכניות ההמשך לבעלות עסקים מיועדות לבוגרות תכניות "עסק משלך" ולבעלות עסקים.

מטרתן להעשיר ולהעמיק את הידע בנושאים הרלוונטיים לניהול עסק, לשיפור מיומנויות ולהקניית כלים ניהוליים ושיווקיים, במקביל ליצירת networking ביניהן, לשיתופי פעולה וללמידה הדדית.

עסק משלך

תכנית "עסק משלך" היא תוכנית הדגל של העמותה. תוכנית מקיפה ויסודית לנשים המעוניינות להקים עסק עצמאי כמקור פרנסה, או בעלות עסק עצמאי בתחילת הדרך.

התכנית כוללת מפגשים של הכשרה עסקית והעצמה אישית ופונה בעיקר לנשים מהפריפריה הכלכלית, חברתית והגיאוגרפית בישראל, במטרה לשחרר אותן מתלות כלכלית במוסדות וממצב של עוני.

לשתף פעולה
עם העמותה להעצמה כלכלית לנשים

 

לארגונים או רשויות המעוניינים לשתף פעולה עם
העמותה בהפעלת תכניותיה ברחבי הארץ
>>

שותפים בקהילה
לתרום ולהתנדב
בעמותה להעצמה כלכלית לנשים


לעזור לאלפי נשים להגשים את חלומן באמצעות

תרומה כספית או חונכות עסקית >>

לתרומת משאבים
לתרומת כסף
הבוגרות שלנו
  400 תוכנית הופעלו במהלך 16 שנות פעילות העמותה להעצמה כלכלית
 כ-5,000 נשים קבלו כלים לפתיחת עסק עצמאי באמצעות תוכנית עסק משלך, ומתוכן אלפי נשים יצאו לעצמאות כלכלית. לקטלוג הבוגרות ולאינדקס העסקים לחצו...
קשר עם העמותה

העמותה להעצמה כלכלית לנשים
דרך יפו 119, ת.ד. 9148, חיפה 31091

טל' 04-8520027, פקס 04-8524941
eew@womensown.org.il

bottom of page