סיפורי הצלחה 

של העמותה להעצמה כלכלית לנשים

הדף בבנייה

קשר עם העמותה

העמותה להעצמה כלכלית לנשים
דרך יפו 119, ת.ד. 9148, חיפה 31091

טל' 04-8520027, פקס 04-8524941
eew@womensown.org.il