top of page

מאגר יועצות  

ייעוצים עסקיים ואישיים במגוון תחומים לבעלות עסקים בעת משבר 2020
מאי- דצמבר 

 

חבילת  Zoom-In לעסק

100 חבילות ייעוץ

 


 לבעלות עסקים בוגרות
תכניות עסק משלך ברחבי הארץ


חמסה
 

100 חבילות ייעוץ
Zoom-In לעסק

 


 לבעלות עסקים בוגרות
תכניות עסק משלך ברחבי הארץ

bottom of page