top of page
העמותה להעצמה כלכלית לנשים
בוגרות התוכנית עסק משלך

חזון העמותה

להביא לידי שינוי חברתי וכלכלי במעמד הנשים בארץ באמצעות מתן סיוע לנשים להגיע לעצמאות כלכלית, על ידי פיתוח עסקים זעירים. העמותה תקדם שינויי חקיקה, הרחבת מדיניות ציבורית תומכת ופיתוח מודלים מגוונים כמענה למגוון אוכלוסיות נשים, כל זאת מתוך גישה פמיניסטית ומתן עדיפות לנשים מקבוצות פגיעות בחברה הישראלית.

צרו קשר 

פנייתך התקבלה, צוות העמותה יחזור אלייך

תכנית עסק משלך 

תכנית הדגל של העמותה להעצמה כלכלית לנשים

על התוכנית

תכנית מקיפה ויסודית לנשים המעוניינות להקים עסק עצמאי כמקור פרנסה, או בעלות עסק עצמאי בתחילת הדרך. התכנית כוללת מפגשים של הכשרה עסקית והעצמה אישית (בהנחיית מנחה עסקית ומנחת העצמה לסירוגין), ופונה בעיקר לנשים מהפריפריה הכלכלית, החברתית והגיאוגרפית בישראל, במטרה לשחרר אותן מתלות כלכלית במוסדות וממצב של עוני.

התכנית מקדמת את אפשרויותיהן הכלכליות והחברתיות של נשים, באמצעות מינוף הפוטנציאל העסקי והעצמה האישית.

תנאי זכאות
העמותה תשלב בקורסים נשים שהתרומה עבורן משמעותית ביותר והן מגלות מחויבות לתכנית יבחנו קריטריונים אישיים (כגון: גובה הכנסה, מצב משפחתי, גיל ועוד) של כל מועמדת ותיבדק זכאות לסבסוד עלויות ההשתתפות.

נשים ערביות, חרדיות, עולות חדשות וחד הוריות זכאיות למחיר מסובסד.

מספר המשתתפות בקבוצה: כ- 20-25 נשים.

 

התכנית

תכנית "עסק משלך" בנויה בהיקף של כ-100 שעות לימוד למשתתפת, המתפרשים על פני כשנה.

 

התכנית כוללת 22 מפגשי מליאה, המתקיימים אחת לשבוע וכוללים הרצאות בנושאים של העצמה כלכלית והכשרה עסקית. בנוסף למפגשים אלה תקבל כל משתתפת יעוץ אישי, ו-4 מפגשים בקבוצות קטנות. משתתפות התכנית זוכות להשתתף גם בסיור לימודי בתוספת תשלום סמלי. מסיימות התכנית יקבלו תעודה מטעם העמותה להעצמה כלכלית לנשים.

בין הנושאים הנלמדים:

  • זיהוי יכולות וחוזקות אישיים

  • גיבוש חזון עסקי

  • בניית תכנית עסקית

  • התמודדות במצבי לחץ

  • ניהול סיכונים וניהול זמן

  • אסרטיביות וניהול משא ומתן מול לקוחות וספקים

  • אסטרטגיות תמחור

  • עבודה מול בנקים ורשויות המס

  • שיווק, מיתוג

עלות למשתתפת:

800 ש"ח - המחיר לתכנית לאוכלוסייה ייחודית, העונה על קריטריונים לסיבסוד.

1,400 ש"ח - המחיר לתכנית כולה לאוכלוסייה הכללית.

תוכנית העמותה להעצמה כלכלית עסק משלך

תוכניות המשך

תכניות ההמשך לבעלות עסקים מיועדות לבוגרות תכניות "עסק משלך" ולבעלות עסקים.

מטרתן להעשיר ולהעמיק את הידע בנושאים הרלוונטיים לניהול עסק, לשיפור מיומנויות ולהקניית כלים ניהוליים ושיווקיים, במקביל ליצירת Networking ביניהן, לשיתופי פעולה וללמידה הדדית.

עסק משלך

תכנית "עסק משלך" היא תוכנית הדגל של העמותה. תוכנית מקיפה ויסודית לנשים המעוניינות להקים עסק עצמאי כמקור פרנסה, או בעלות עסק עצמאי בתחילת הדרך.

התכנית כוללת מפגשים של הכשרה עסקית והעצמה אישית ופונה בעיקר לנשים מהפריפריה הכלכלית, חברתית והגיאוגרפית בישראל, במטרה לשחרר אותן מתלות כלכלית במוסדות וממצב של עוני.

לשתף פעולה
עם העמותה להעצמה כלכלית לנשים

 

לארגונים או רשויות המעוניינים לשתף פעולה עם
העמותה בהפעלת תכניותיה ברחבי הארץ
>>

לתרום ולהתנדב
בעמותה להעצמה כלכלית לנשים


לעזור לאלפי נשים להגשים את חלומן באמצעות

תרומה כספית או חונכות עסקית >>

הבוגרות שלנו
  400 תוכנית הופעלו במהלך 16 שנות פעילות העמותה להעצמה כלכלית
 כ-5,000 נשים קבלו כלים לפתיחת עסק עצמאי באמצעות תוכנית עסק משלך, ומתוכן אלפי נשים יצאו לעצמאות כלכלית. לקטלוג הבוגרות ולאינדקס העסקים לחצו...
bottom of page