"הרצאות עד הבית"  

סדרת ההרצאות בחינם לבעלות עסקים בעת משבר 2020- 2021
 

 

לוח הרצאות חודש מרץ 2021

לוח הרצאות חודש פברואר 2021

לוח הרצאות חודש ינואר 2021

לוח הרצאות חודש דצמבר 2020

לוח הרצאות חודש נובמבר

לוח הרצאות חודש אוקטובר

לוח הרצאות חודש  אוגוסט-ספטמבר

לוח הרצאות חודשים יוני-יולי

לוח הרצאות חודש מאי

קשר עם העמותה

העמותה להעצמה כלכלית לנשים
דרך יפו 119, ת.ד. 9148, חיפה 31091

טל' 04-8520027, פקס 04-8524941
eew@womensown.org.il

תרמו באמצעות

עיגול לטובה