top of page
העמותה להעצמה כלכלית לנשים
בוגרות התוכנית עסק משלך

חזון העמותה

להביא לידי שינוי חברתי וכלכלי במעמד הנשים בארץ באמצעות מתן סיוע לנשים להגיע לעצמאות כלכלית, על ידי פיתוח עסקים זעירים. העמותה תקדם שינויי חקיקה, הרחבת מדיניות ציבורית תומכת ופיתוח מודלים מגוונים כמענה למגוון אוכלוסיות נשים, כל זאת מתוך גישה פמיניסטית ומתן עדיפות לנשים מקבוצות פגיעות בחברה הישראלית.

לוגו עמותת עיגול לטובה

צרו קשר 

פנייתך התקבלה, צוות העמותה יחזור אלייך

דו"ח הערכה

מחקר "עסק משלך", אוקטובר 2015

שמחות וגאות להציג בפניכם את תוצאות מחקר הערכה 2015.
המחקר כולל הערכת נשים בארבע נקודות זמן: פתיחת התכנית, שנה, שלוש שנים וחמש שנים מסיומה.
ההערכה מבוססת על שאלונים טלפוניים שנערכו בקרב 724 נשים שהצטרפו לתכנית "עסק משלך" בין השנים 2005 - 2008, ב-31 קבוצות שונות בכל רחבי הארץ.

אחוז הנשים שסיימו את התכנית:                                  88%
אחוז הנשים בעלות עסקים בסיום התכנית:                     40%
אחוז הישרדות העסקים אחרי אחרי חמש שנים:               71%

 

הכנסה חודשית ממוצעת למשק בית (לכל המדגם):

בתחילת התכנית                                                      5,900 ש"ח

שנה לאחר סיום התכנית 6,969 ש"ח              בעלות עסק: 7,987 ש"ח

שלוש שנים לאחר סיום התכנית 7,469 ש"ח    בעלות עסק: 8,663 ש"ח

חמש שנים לאחר סיום התכנית 7,922 ש"ח     בעלות עסק: 10,130 ש"ח

 

 הכנסה חודשית ממוצעת מעסק (לאורך השנים):
שנה לאחר סיום התכנית                           3,031 ש"ח
שלוש שנים לאחר סיום התכנית                  4,925 ש"ח
חמש שנים לאחר סיום התכנית                   9,235 ש"ח

רווח חודשי ממוצע מעסק:

שנה לאחר סיום התכנית -  2,144 ש"ח

שלוש שנים לאחר סיום התכנית -  3,328 ש"ח

חמש שנים לאחר סיום התכנית -  5,105 ש"ח

אחוז הנשים מתחת לקו העוני:

בתחילת התכנית - 72%

חמש שנים לאחר סיום התכנית - 53%

תוכנית העמותה להעצמה כלכלית עסק משלך

תוכניות המשך

תכניות ההמשך לבעלות עסקים מיועדות לבוגרות תכניות "עסק משלך" ולבעלות עסקים.

מטרתן להעשיר ולהעמיק את הידע בנושאים הרלוונטיים לניהול עסק, לשיפור מיומנויות ולהקניית כלים ניהוליים ושיווקיים, במקביל ליצירת networking ביניהן, לשיתופי פעולה וללמידה הדדית.

עסק משלך

תכנית "עסק משלך" היא תוכנית הדגל של העמותה. תוכנית מקיפה ויסודית לנשים המעוניינות להקים עסק עצמאי כמקור פרנסה, או בעלות עסק עצמאי בתחילת הדרך.

התכנית כוללת מפגשים של הכשרה עסקית והעצמה אישית ופונה בעיקר לנשים מהפריפריה הכלכלית, חברתית והגיאוגרפית בישראל, במטרה לשחרר אותן מתלות כלכלית במוסדות וממצב של עוני.

לשתף פעולה
עם העמותה להעצמה כלכלית לנשים

 

לארגונים או רשויות המעוניינים לשתף פעולה עם
העמותה בהפעלת תכניותיה ברחבי הארץ
>>

לתרום ולהתנדב
בעמותה להעצמה כלכלית לנשים


לעזור לאלפי נשים להגשים את חלומן באמצעות

תרומה כספית או חונכות עסקית >>

הבוגרות שלנו
  400 תוכנית הופעלו במהלך 16 שנות פעילות העמותה להעצמה כלכלית
 כ-5,000 נשים קבלו כלים לפתיחת עסק עצמאי באמצעות תוכנית עסק משלך, ומתוכן אלפי נשים יצאו לעצמאות כלכלית. לקטלוג הבוגרות ולאינדקס העסקים לחצו...
קשר עם העמותה

העמותה להעצמה כלכלית לנשים
דרך יפו 119, ת.ד. 9148, חיפה 31091

טל' 04-8520027, פקס 04-8524941
eew@womensown.org.il

bottom of page