top of page

21 שנות פעילות

העמותה להעצמה כלכלית לנשים

העמותה נירשמה ברשם העמותות. נפתח קורס ראשון "עסק משלך" בשכונת נווה-יוסף, חיפה

העמותה מקבלת תרומה ראשונה מגברת מרים ליכטנשטיין. 

העמותה שוכרת משרד בשד' בן גוריון 19, חיפה

מאז 2002 -'עסק משלך' אומצה ונחקרה ע"י הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי כתכניות חלוציות לעבודה עם נשים מאוכלוסיות מוחלשות בישראל

יריד לבוגרות תוכניות "עסק משלך" בסיטי סנטר - חיפה. 

הכנס השנתי ה-11 ללימודי נשים ומגדר ולתיאוריות פמיניסטיות של הפורום ללימודי נשים עם NCJW והתוכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW אוניברסיטת תל אביב

הפמיניזציה של העוני- יזמות זעירה כאסטרטגיה להיחלצות מעוני וכדרך להתעצמות כלכלית ואישית - עבודה בגישה פמיניסטית. 

כנס "הגיע זמן לעסקים זעירים"- קמפוס ליאו בק - חיפה

Eew's newspaper

הופק העיתון הראשון "עסק משלך". 

יריד מכירות לבעלות עסקים בירושלים. 

יריד בתיאטרון CROSSROAD בניו ברונזוויק שבניו ג'רזי, כחלק משבוע תרבות יהודית. ביריד, שארך 5 ימים, הוצגו עבודות של 15 נשים בוגרות התוכנית "עסק משלך" ברחבי הארץ.

יריד מכירות של בוגרות תוכניות העמותה, בנמל תל-אביב בסיוע קומ-איל-פו. 

סמינר ראשון לארגונים העוסקים בפיתוח והעצמה כלכלית לנשים. תכנון אסטרטגי. קורס להכשרת מנחות עסקיות ערביות אקדמאיות. העמותה עברה למשרדיה החדשים ברחוב העצמאות 102, חיפה

נפתחה חממה עיסקית לבעלות עסקים זעירים בצפון בתמיכת "מפעלים מיוחדים של ביטוח לאומי". כנס שנתי רביעי. קמפוס ליאובק, חיפה. "נשים גדולות בעסקים קטנים"

חממה עסקית בצפון

תכנון אסטרטגי. העמותה החלה להפעיל, לראשונה בישראל, תכנית לקידום חינוך לחיסכון, פיתוח נכסים אישיים ותכנון כלכלי המותאמת לנשים מאוכלוסיות דלות משאבים. 

הוקמה קרן הלוואות "קרן משפחת רשף". 

כנס שנתי, בבית דני בת"א, "כיוונים חדשים לפיתוח כלכלי וקהילתי.

פיתוח נכסים אישיים וחסכונות בקרב קבוצות מוחלשות בחברה הישראלית. 

העמותה קיבלה פרס יו"ר הכנסת לאיכות החיים בתחום "פעילות בשורות החברה והקהילה לשילובן של נשים בפריפריה בשוק העבודה"

אירוע קרייזי ליין. העמותה שוכרת ומשפצת מבנה לחממה עיסקית בעכו העתיקה. הפסטיבל הבנילאומי לסרטי נשים ברחובות

 2009 אירוע קרייזי ליין
 2010 ערב גיוס כספים

ערב גאלה חגיגי לצורך גיוס כספים למען העמותה בתיאטרון הקאמרי תל-אביב. 

תכנון אסטרטגי לעמותה 2012

תכנון אסטרטגי. במחצית השניה של 2012 הוקמה חממת בית שמש/אבו גוש במימון קרן שרי בלייר

העמותה מחזירה את הנכס בעכו העתיקה לבעליה ומסיימת  את פעילות החממה בעכו. 

זכייה במכרז הרשות לקידום מעמד האישה והרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית במשרד ראש הממשלה להעברת תכניות להעצמה כלכלית ותכנון עסקי. 

ביקור שרי בלייר בחממת בית שמש ואבו גוש

לוגו החממה לבעלות עסקים בגליל

במחצית השניה של 2014 הוקמה החממה העיסקית ליזמיות בגליל במימון ג.פ.מורגן

תכנון אסטרטגי. 

חוגגות 15 שנים של עשייה ופעילות לעמותה במלון "קולוני" חיפה. 

מסיבת 15 שנים לעמותה
סיום חממה בגליל ומרתון שיווקי 29.11.16

סיום החממה לבעלות עסקים בגליל במסגרת מרתון שיווקי לבעלות עסקים בעכו

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2014

2015

2016

זכייה במכרז הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה להעברת תכניות להעצמה כלכלית עבור ציבור הנשים בארץ. 

העמותה מחזיקה בתו 'מידות' לאפקטיביות בציון טוב מאוד. 

העמותה קיבלה אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

2012

2013

2017

2018

2019

בבנייה

2020

בבנייה

2021

בבנייה

בבנייה

בבנייה

תוכנית העמותה להעצמה כלכלית עסק משלך

תוכניות המשך

תכניות ההמשך לבעלות עסקים מיועדות לבוגרות תכניות "עסק משלך" ולבעלות עסקים.

מטרתן להעשיר ולהעמיק את הידע בנושאים הרלוונטיים לניהול עסק, לשיפור מיומנויות ולהקניית כלים ניהוליים ושיווקיים, במקביל ליצירת networking ביניהן, לשיתופי פעולה וללמידה הדדית.

עסק משלך

תכנית "עסק משלך" היא תוכנית הדגל של העמותה. תוכנית מקיפה ויסודית לנשים המעוניינות להקים עסק עצמאי כמקור פרנסה, או בעלות עסק עצמאי בתחילת הדרך.

התכנית כוללת מפגשים של הכשרה עסקית והעצמה אישית ופונה בעיקר לנשים מהפריפריה הכלכלית, חברתית והגיאוגרפית בישראל, במטרה לשחרר אותן מתלות כלכלית במוסדות וממצב של עוני.

לשתף פעולה
עם העמותה להעצמה כלכלית לנשים

 

לארגונים או רשויות המעוניינים לשתף פעולה עם
העמותה בהפעלת תכניותיה ברחבי הארץ
>>

לתרום ולהתנדב
בעמותה להעצמה כלכלית לנשים


לעזור לאלפי נשים להגשים את חלומן באמצעות

תרומה כספית או חונכות עסקית >>

הבוגרות שלנו
  400 תוכנית הופעלו במהלך 16 שנות פעילות העמותה להעצמה כלכלית
 כ-5,000 נשים קבלו כלים לפתיחת עסק עצמאי באמצעות תוכנית עסק משלך, ומתוכן אלפי נשים יצאו לעצמאות כלכלית. לקטלוג הבוגרות ולאינדקס העסקים לחצו...
bottom of page